Lobbywerk in de politiek: hoe het sluwe schaap de grote wolf in maatpak te slim af kan zijn

zo geworden ze gezegd : big oil, big pharma, big sugar, big tobacco, big alcohol, de bankenlobby, de autolobby, de kernenergielobby, de landbouwlobby, de klimaatlobby zelfs. Hun belangen geworden verdedigd door quasi lobbymachines en wanneer zij tikken, krimpt elke beleidsmaker trillend en peentjes zwetend in elkaar. Want hun wil is wet. Staatkundig lobbyen in de kamer en de gezag : “ dat begint heel simpel, je krijgt een aansporing voor het bolletje of een etentje ” zo 03 nov 07:50 maar klopt het echt dat in belgie de impact van lounge campagnes aanspraak evenredig is met de financiele slagkracht die erachter zit? en tegendeel, optreden inhoudelijke redenen geen rol, zolang er maar voldoende geld in het spel is? komt een multinational met gelijksoortig wat weg, enkel en uitsluitend aangezien hij groot en rijk is? en dus, scheppen de belangen van nietig bedrijven en ngo’s, vzw’s, stichtingen en enkelingen geen kans wanneer ze strijdig al dat geweld willen optornen? want zij zijn rijk en wij zijn arm? de heillige drievuldigheid : werk, begroting en politieke bruikbaarheid het is in dit zwachteling behulpzaam om voorgerecht na te gaan wat beleidsmakers nadrukkelijk in lichaamsbeweging brengt. In essentie gaat het om drie goedje, in willekeurige volgorde : werk, begroting en politieke relevantie. Het spreekt moeiteloos dat belangen verdedigd door bedrijven die in ons land vele honderden of duizenden jobs vertegenwoordigen ge\xefnteresseerd beluisterd worden. Al wie afdoend kan aantonen dat zijn verkeersopstopping deze drie wederzijds samenhangende factoren gunstig beinvloedt, zal zijn belang zien stijging op de politieke zakagenda met is het duidelijk dat projecten of beleidsvoorstellen die positieve netto-effecten aan de berekening opleveren meer enthousiasme gedurende chauffeurs teweegbrengen dan per saldo kostenverhogende maatregelen. Tenslotte is elke minister en parlementair door een politieke partij naar voren geschoven en vervolgens verkozen door een achterban, die voor alle volksvertegenwoordigers gezamenlijk de afspiegeling vormt van het generaal belang. De derde reflex in het rijtje is dus een maatschappelijke. Infografiek van ministerkabinet naar privésector : tientallen overstappen schreeuwen vragen op, “ risico op belangenvermenging ” za 02 nov 07:18 al wie afdoend kan aantonen dat zijn verkeersopstopping deze drie wederzijds samenhangende factoren gunstig beinvloedt, zal zijn belang zien stijging op de politieke agenda. Natuurlijk, voor elk verkeersopstopping zal meerdere voor- en tegenstanders zich aandienen, al dan niet in allianties, die allicht ook gedurende elkander nog van mening zal verschillen. Politieke legitimiteit daarom willen de betrokken beleidsmakers, alvorens een besluit te nuttigen, een afweging scheppen van de verscheidene belangen die op het spel staan, zoekend naar politieke legitimiteit. Want het is geen eenvoudige optelsom, die finaal tot een score leidt. Was het zo eenvoudig, dan konden we het parlement robotiseren en vervolgens een artificieel intelligente gezag in de cloud onderbrengen. De mate waarin een lounge campagne succesvol inspeelt op jobs, kostprijs en samenleving, heeft ten gronde weinig te scheppen met het tal mensen en middelen die daarvoor ingezet geworden staatkundig draaideurconstructie tussen privé en staatkundig : regels zijn er niet, “ meer doorzichtigheid kan de zaak indijken ” za 02 nov 07:50 de mate waarin een lounge campagne succesvol inspeelt op jobs, kostprijs en samenleving, heeft ten gronde weinig te scheppen met het tal mensen en middelen die daarvoor ingezet worden. De impact van een campagne wordt immers gewichtig bepaald door de elementen van het verkeersopstopping en de kunde waarmee ze zijn vormgegeven, de politiek-maatschappelijke aard van de belanghebbenden en ten slotte zowel de professionaliteit, de waarheid als de politieke wil van de betrokken beleidsmakers om een haalbare synthese te scheppen van alle belangen in het spel. Daarom is de lobbyopdracht van circa de vlaamse jeugdraad veel zwaarder dan die van een chemisch winkelbedrijf in de haven van antwerpen. Geld en middelen kunnen die constellatie niet wezenlijk van aard veranderen. Maar niet getreurd. Vaak genoeg brengt harder, langere en slimmer roeien met kortere riemen je vaartuig overigens dan die galei met drie rijen slaven daarboven elkander en een afschrikwekkende ramsteven. Overheidsbeleid krijgt vandaag transparanter dan ooit vorm en de bereikbaarheid van beslissingnemers is zeer groot hoe dan ook, overheidsbeleid krijgt vandaag transparanter dan ooit vorm en de bereikbaarheid van beslissingnemers is zeer groot. Het zorgt ervoor dat de hefboom die van nature minder goed gepositioneerde campagnes kunnen aanwenden, krachtdadig genoeg is om gehoord te geworden door een volwassene groep van chauffeurs en al wie hen bijstaat. En daar zijn heus geen wolvenroedels van maatpakken voor nodig. De volwassene jongens bezitten die trouwens ook niet. En wat faveurtjes betreft, wie laat zich daar heden ten dage nog door vangen?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.