Gemeentelijke basisschool De Schatkist sluit de deuren

gemeentelijke basisschool de schatkist – de springplank is een gebouw met twee vestigingsplaatsen, waarvan ‘de schatkist’ gesitueerd is in het centrum van asse en ‘de springplank’ in krokegem. De gebouwen van de vestigingsplaats in het centrum zijn volgens het stadsbestuur in zeer slechte staat. Meer dan 10 jaar geleden diende het stadsbestuur bij agion een file in met de vraag naar subsidies. Aanzet dit jaar ontving het stadsbestuur kennisgeving dat deze gebouw bovenaan de wachtlijst staat. Dit wil zeggen dat er in de loop van deze legislatuur middelen kunnen ter beschikbaarheid geworden gesteld. Gezien de toestand van het constructie wenst het stadsbestuur daarop in te gaan. Het stadsbestuur kiest ervoor om de gebouwen in het centrum op termijn te doods en deze klassen te herlocaliseren in krokegem. Op de vestigingsplaats in het centrum is een grondige verbouwing of nieuwbouw gezien de beperkte beschikbare plaats niet mogelijk. Op de vestigingsplaats in krokegem is er anderzijds plaats voor vergroting op vloer van de gemeente bijgevolg kan het bestuur daar een nieuwbouw realiseren. Zolang de nieuwbouw in krokegem niet klaar is, blijven de lagere schoolklassen in het centrum aanwezig. De gebouw zal dus op termijn slechts 1 vestigingsplaats hebben. Er zal in de toekomst in krokegem van alle jaren twee gelijkwaardige klassen zijn. Omdat er in de vestigingsplaats in het centrum geen kleuters zijn, zal er vanaf 1 september 2020 geworden gestart met een bijkomende onthaalklas in krokegem. Het jaar daarop komt er een reserve 1ste kleuterklas en dit tot de nieuwbouw klaar is. Vanaf dan zal alle klassen ontdubbeld zijn. Op die methode creëren we ook bijkomende capaciteit, waar onze gemeente als capaciteitsgemeente nood aan heeft. ” we vonden het invloedrijk om tijdig de ouders in te lichten zodat ze weet dat op termijn de klassen geworden geherlocaliseerd. De tewerkstelling van het personeel blijft gegarandeerd. Alle leerkrachten kunnen blijven werken in hun school. Meer nog, er zal door pensionering en vergroting van de kleutercapaciteit reserve leerkrachten nodig zijn ”, klinkt het. Haviland begeleidt de gemeente bij dit bouwdossier. Als het bouwproject in krokegem vlot verloopt, kan de verhuis naar 1 vestigingsplaats tegenstrijdig 1 september 2023 gebeuren.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.